SZUKASZ SPRAWDZONEGO

BIURA UBEZPIECZENIOWEGO W PILE?

BIURO UBEZPIECZEŃ JADWIGA CZAJKOWSKA

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

SZEROKI ZAKRES OFERTY

UBEZPIECZENIE DOMU

NNW PRACOWNIKÓW

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE I DLA FIRM

MAJĄTEK FIRMY

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA

KONTAKT

BIURO UBEZPIECZEŃ PIŁA

UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

UBEZPIECZENIA GRUPOWE DLA FIRM

 

 

 

UBEZPIECZENIA

NA ŻYCIE

 

Ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

 

 

 

 

 

 

UBEZPIECZENIA

KOMUNIKACYJNE

 

Ubezpieczenia pojazdów: OC, AC, NNW, Assistance, AutoSzyby.

 

 

 


 

 

UBEZPIECZENIA

MAJĄTKOWE


Ubezpieczenie domu, mieszkania, lokalu itp.

 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Głównym celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego bliskim w razie naszej śmierci. Mogą też pełnić wiele innych dodatkowych funkcji, takich jak np. zabezpieczenie funkcjonowania firmy w razie śmierci wspólnika, zabezpieczenie kredytu.

Ubezpieczenia na życie cechuje niezwykła różnorodność. Najprostsze obejmują tylko śmierć osoby ubezpieczonej, inne mogą być rozszerzone o dodatkowe ryzyka, np. pobyt w szpitalu lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zaś najbardziej skomplikowane, oprócz pełnienia funkcji ochronnej, mogą mieć charakter inwestycyjny.

Każdemu pracodawcy zależy na posiadaniu dobrze zmotywowanych i lojalnych pracowników. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników przez pracodawcę na pewno ułatwi realizację powyższego celu. Wszyscy mogą się czuć usatysfakcjonowani. Pracodawca w sposób pozytywny oddziałuje na obecnych i potencjalnych pracowników. Ponadto składkę uiszczoną na poczet ubezpieczenia grupowego może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Pracownicy czują się docenieni przez pracodawcę i posiadają solidne zabezpieczenie finansowe dla siebie oraz swoich rodzin.

OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Autocasco

Co zyskujesz?

 • Ubezpieczenie pojazdu do 15 roku eksploatacji.
 • Odszkodowanie bez udziału własnego w szkodzie, oraz bez franszyzy integralnej gwarantowaną sumę ubezpieczenia przez okres 12 miesięcy dla pojazdów fabrycznie nowych.
 • Dodatkowe zniżki za ubezpieczenie pojazdu fabrycznie nowego.

 

FIRMA

BIURO UBEZPIECZEŃ

Jadwiga Czajkowska

Grunwaldzka 2 pokój 6 (I piętro)

64-920 Piła

 

Pon - pt: 8:00 - 16:30

Sobota: nieczynne

Niedziela: nieczynne

609 605 100

515 414 535

609 129 750

czajkowska.jadwiga@gmail.com

 

GODZINY

KONTAKT

KONTAKT

JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

KONTAKT

JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

KONTAKT

JESTEŚ ZAINTERESOWANY LUB CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Każda, nawet najmniejsza, firma dysponuje jakimś majątkiem, na który składają się m. in. nieruchomości, maszyny, wyposażenie biura, sprzęt elektroniczny. W celu ochrony tego majątku przez ewentualnym zniszczeniem i utratą, ubezpieczyciele opracowali specjalne programy. Obejmują one najczęściej ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników zapewnia im oraz ich rodzinom wsparcie finansowe w razie nagłych nieprzewidzianych zdarzeń w czasie pracy, skutkujących uszkodzeniem ciała, uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Fakt posiadania takiego ubezpieczenia na pewno motywująco oddziaływuje na pracownika oraz dodatnio wpływa na jakość wykonywanej przez niego pracy.

OC TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Należy pamiętać, iż każdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania, w tym również zatrudnionych przez siebie pracowników. Wiąże się to z koniecznością zapłaty osobom poszkodowanym stosownej rekompensaty. Jedno niewłaściwe lub nieostrożne działanie może nawet zachwiać stabilnością finansową firmy. Ażeby tego uniknąć każdy podmiot gospodarczy powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością.

Dobrze skonstruowana polisa spowoduje, iż ciężar zapłaty odszkodowania przejmie ubezpieczyciel. Każde ubezpieczenie tego typu powinno być dopasowane do specyfiki branży, w jakiej działa przedsiębiorca, poprzez rozszerzenie zakresu odpowiednimi klauzulami dodatkowymi.

Dla wielu osób spełnieniem marzeń jest zakup lub budowa własnego domu. Zarówno jedno, jak i drugie wiąże się ze szczególnym ryzykiem, które zminimalizować możemy dzięki zakupowi odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Większość ubezpieczycieli posiada produkty, które pozwalają objąć ochroną budynek mieszkalny już na etapie budowy. Ma to ogromne znaczenie, jeżeli to my podejmujemy się trudu przeprowadzenie inwestycji polegającej na wzniesieniu domu. Jest on wówczas szczególnie narażony na wystąpienie różnych nieprzewidzianych zdarzeń: pożaru, naporu śniegu, huraganu i innych, które doprowadzić mogą do fiaska naszych marzeń.

Nie mniej istotne jest ubezpieczenie domu wówczas, gdy jest on już zamieszkany. Oprócz konstrukcji budynku możemy wtedy objąć ochroną także sprzęt i wyposażenie, zarówno od zdarzeń polegających na działaniu żywiołów, jak i od kradzieży z włamaniem, a także przedmioty szklane od stłuczenia. Pamiętać również powinniśmy, że sam dom to zazwyczaj nie wszystko, co znajduje się w obrębie posesji i nie wszystko, co może ulec zniszczeniu. Dlatego też ubezpieczyć możemy np. garaż wolnostojący, ogrodzenie posesji wraz z bramą, basen, altanę. Podobnie jak w ubezpieczeniu mieszkania nie powinniśmy zapominać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które uchroni nas od skutków finansowych roszczeń osób trzecich. Posiadacz domu będzie zobowiązany do naprawy szkody, m. in. w sytuacji, gdy przechodzień dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku przewrócenia się na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do posesji. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje nie tylko właściciela domu, ale również jego osoby bliskie z nim zamieszkujące i przeważnie działa także poza terenem posesji.

Ubezpieczenie takie składa się z kilku elementów. Podstawowy charakter ma ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m. in. pożar, zalanie, wybuch, huragan, przepięcie). Niemniej istotne jest ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem.

Niezbędny składnikiem porządnie skonstruowanego ubezpieczenia mieszkania jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jego istota sprowadza się do tego, iż ubezpieczyciel wypłaci za nas odszkodowanie osobie trzeciej, której my lub nasi bliscy wyrządziliśmy szkodę. Chodzi tu o takie zdarzenia, jak: zalanie sąsiada z mieszkania położonego piętro niżej lub stłuczenie przez nasze dziecko drogiego wazonu na przyjęciu u znajomych.

Co zyskujesz?

 • Bezpłatne ubezpieczenie ASSISTANCE.
 • Ochronę szkód powstałych podczas ruchu, przy wsiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.
 • Ochronę na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

NNW kierowcy i pasażerów

Assistance

AutoSzyby

Co zyskujesz?

 • Poczucie bezpieczeństwa i komfort w podróży, jeśli przydarzy Ci się niespodziewany przykry wypadek.
 • Holowanie lub naprawę na miejscu zdarzenia, pojazd zastępczy.
 • Pomoc informacyjną przez specjalną infolinię.

 

Co zyskujesz?

 • Ubezpieczenie szyb w pojazdach osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony.
 • Ubezpieczenie szyb przednich, bocznych, tylnych od wszelkich uszkodzeń.

 

Co zyskujesz?

 • Świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz w czasie postoju, rozładunku i załadunku, na skutek pożaru
 • Świadczenia z tytułu: doznanych urazów, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

BIURO 

UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

609 605 100

Wejście i parking od ul. Lotniczej (naprzeciw Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego).